Specialitet: Ledarskap och att få människor att växa i sin yrkesroll.
www.ameg.se
Specialitet: Att stötta företag med handfast rådgivning i lednings- logistik och kvalitétsfrågor för ökad kundnytta.
www.bashovslatt.se
BÅS Hovslätt AB

Bengt-Åke Sörstedt

LEANAB AB

Joakim Bjurström


Specialitet: Snabba genomföranden av radikala förändringar med deltagande av produktionspersonalen i en avgörande roll.
www.leanab.se

Partners

Startsida    Lean Production    Om oss    Arbetssätt    Partners    Kontakt

Vi arbetar i ett erfaret nätverk av konsulter och utbildare med gemensam och kompletterande erfarenhet och kunskap. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av utbildning och rådgivning inom varu- och tjänsteproducerande företag.


AMEG Förändringsagentur HB

Alf Meijer