Jidhoka
En sätt att bygga upp larmnivåer i verksamheten så att ledningen snabbt kan ingripa och rätta till fel som annars hade upprepats gång på gång. 

Kaizen
Ständig Förbättring.
Består av fyra fundamentala principer:

Startsida    Lean Production    Om oss    Arbetssätt    Partners    Kontakt

Arbetssätt

VFA
Värdeflödesanalys. Ett mycket enkelt och kraftfullt verktyg för att kartlägga vad som är värdeskapande och icke värdeskapande i processerna, både inom tillverkning och administration. 

Nuläge beskriver den nuvarande situationen och Framtida läge skapas utifrån målet att ha så lite slöseri som möjligt med snabbast möjliga flöde från order till leverans. 

SMED
Ställtidsreduktion efter ett bestämt sätt att systematiskt angripa allt som skapar stopp i produktionen när byte av objekt eller ärende sker. 

5S
* Sortera (seiri) verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt från det som inte är det.

* Systematisera (seiton) det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt. Tag bort allt annat.

* Städa (seiso) regelbundet. Liten städning varje dag. Stor rengöring varje vecka.

* Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler.

* Se till (shitsuke) att ordningen hålls. Förbättra att-göra-listorna steg för steg. 

Standardiserat arbete
Metod att analysera och sedan dokumentera det bästa sätt vi känner till i nuläget för att utföra en operation. Fungerar sedan som underlag för operatörernas förbättringsarbete. 

JIT/Kanban
Just In Time. Leverera det kunden (eller nästa led i kedjan) behöver, när de behöver det, i rätt mängd enligt sug-principen (Pull).  Visualiseras ofta med någon form av Kanban som signal direkt i verksamheten att behov uppstått. 

Workshop Leanspelet för produktion och/eller administration

Leanspelet genomförs under en dag för att skapa helhetssyn och är det absolut effektivaste och snabbaste sättet att förstå grundidéen med Lean Production.
Leanspelet innebär att man simulerar ett producerande företag eller ett administrativt flöde. Under spelets gång får deltagarna vara med att fatta ett antal beslut om förändringar som påverkar företagets kundservice leveransförmåga flexibilitet och lönsamhet.