Startsida    Lean Production    Om oss    Arbetssätt    Partners    Kontakt

Lean Production

Lean Production är en idé som härstammar från Toyota Production System (TPS) och har rönt enormt stor framgång först och främst hos Toyota själva och sedan bland en stor andel andra företag med värdeskapande verksamhet. 

Tankesättet har kunnat tillämpas i en rad vitt skilda branscher både inom traditionell tillverkning och t.ex. sjukvård och andra tjänsteproducenter. 

Man talar ofta om ”slöserifri” verksamhet där värdeskapandet sett ur kundens perspektiv prioriteras. Man använder oftast kända sätt att angripa verksamheten på men med konsekvens och med medarbetarnas helhjärtade engagemang. 

Ledningens stöd i form av enkel och synliggjord organisation och medarbetarnas förbättringsarbete skapar förutsättningarna för att Lean skall bli ett nytt sätt att förbättra lönsamheten.