Sven-Eric Larsson  

 

 


Verksamhet
Leanledarutbildning
Spel och simuleringar
Värdeflödesanalyser
SMED
5S
Standardiserat arbete
Kanban
Logistik 

Sven-Eric Larsson är ingenjör i grunden med produktionsteknik och logistik som specialitet. Han har dessutom studerat företagsekonomi vid Lunds universitet och Informationsbehandling vid Stockholms universitet. 

Han har gedigen produktionsbakgrund från varierande befattningar som planerare, logistikansvarig, produktionschef, platschef och VD i olika producerande företag såsom Olofström, Stal Laval, Iföverken, Kalmar Industries, Daros Piston Rings. 

Han har kontinuerligt arbetat som utbildare för Teknologisk Institut (f.d. SIFU) samt som egen konsult parallellt med anställningarna.

Specialitet: Att genomföra utbildning och förändringsarbete i samverkan direkt i verksamheten. 

Startsida    Lean Production    Om oss    Arbetssätt    Partners    Kontakt

Om oss

Scandinavian Enterprise Management AB (SCEM) har utbildning och rådgivning inom produktionsteknik och produktionslogistik som specialitet. Detta innefattar främst effektivisering av flöden i produktion och administration för kortare tid mellan order och leverans. 

Företaget ingår i ett nätverk av erfarna konsulter och utbildare i Sverige, Danmark och England. 

Vi har Lean Production och MPS som specialiteter.

Vi erbjuder utbildning och rådgivning – helst i en blandning som ger snabb utdelning i form av dramatiskt förbättrad kundservice och effektivitet. 

Begreppet Lean Production står för resurssnålhet utan slöseri.  

Lean Production

Material- och Produktionsstyrning (MPS)